23.3.09

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (Δ.Μ.Σ.) ΚΑΙ FITNESSΟ Δείκτης Μάζας Σώματος ή Δ.Μ.Σ. (Βάρος / (ύψος)2) συσχετίζει το βάρος του σώματος των ανθρώπων (σε κιλά) με το ύψος τους (σε μέτρα) κατατάσσοντάς τους σε ομάδες ως εξής:<18,5:>ελλιποβαρείς


18 – 25: κανονικό βάρος


25-30: υπέρβαροι


≥30: παχύσαρκοι (διάφορες διαβαθμίσεις)Ο Δείκτης Μάζας Σώματος έχει αρκετά μειονεκτήματα και βάλλεται από πολλές πλευρές για ελλιπή αξιοπιστία.


Το σοβαρότερο μειονέκτημά του έχει να κάνει σχέση με την κατάταξη των καλογυμνασμένων ανθρώπων.


Οι περισσότεροι από αυτούς, λοιπόν, κατατάσσονται στην κατηγορία των υπέρβαρων και ένα ποσοστό στους παχύσαρκους!!Ο λόγος: Όταν μιλάμε για βάρος, δε γίνεται διάκριση μεταξύ λίπους και μυικής μάζας.


Είναι λοιπόν επόμενο οι μυώδεις, καλογυμνασμένοι αθλητές να έχουν υψηλούς Δ.Μ.Σ., ενώ οι αγύμναστοι με υψηλά ποσοστά λίπους χαμηλότερους, δεδομένου ότι η μυική μάζα είναι περίπου 18% βαρύτερη από το λίπος ίσου όγκου.
Χρήστος Στρογγύλης


Πολ. Μηχ/κός – MBADipM


www.macon.gr


http://maconwaterproofing.blogspot.com


http://totalfitness-christos.blogspot.com

photo source:http://heartscreen.com/images/bmi-comparison.gifNo comments: