21.6.09

ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Αναερόβιο κατώφλι ή αναερόβια ικανότητα ή κατώφλι γαλακτικού οξέος ονομάζουμε το οριακό εκείνο επίπεδο έντασης μιας αερόβιας δραστηριότητας πάνω από το οποίο το γαλακτικό οξύ αρχίζει να συσσωρεύεται στο αίμα

Πλέον το προσλαμβανόμενο οξυγόνο δεν επαρκεί ώστε να εξουδετερώσει το παραγόμενο γαλακτικό οξύ, η συσσώρευση του οποίου προκαλεί κούραση των μυών και αδυναμία συνέχισης της προσπάθειας.

Συνήθως το αναερόβιο κατώφλι αντιστοιχεί στο 83%-87% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας και βέβαια είναι υψηλότερο στους καλύτερους αθλητές.


Υψηλό αναερόβιο κατώφλι σημαίνει καθυστέρηση της συσσώρευσης του γαλακτικού οξέος ,με άλλα δηλ. λόγια ότι ο αθλητής θα μπορέσει να συνεχίσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα την προσπάθειά του πριν εξαντληθεί.


Η HIIT ,η υψηλής έντασης δηλ. διαλειμματική άσκηση θεωρείται μια από τις πιο αποτελεσματικές προπονητικές μεθόδους βελτίωσης-δηλαδή αύξησης -του αναερόβιου κα τωφλίου .


Σχετικά με τη HIIT μπορείτε να διαβάσετε εδώ:

Χρήστος Στρογγύλης
No comments:

Post a Comment