6.7.09

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΓΙΑΤΙ ΜΕΤΡΑΕΙ Η ΣΥΝΕΠΕΙΑ !Είναι προφανές ότι η συστηματική άσκηση σε αντίθεση με την τυχαία και αποσπασματική οδηγεί σε:

- καλύτερη φυσική κατάσταση

- καλύτερο έλεγχο του σωματικού βάρους

- βελτιωμένη σωματική σύνθεση

Αλλά αυτό αποτελεί τη μία μόνο πλευρά του νομίσματος και μάλιστα όχι την πιο σπουδαία!

Το σημαντικότερο λοιπόν είναι ότι η τακτική άσκηση οδηγεί το σώμα μας σε πολύ ευνοϊκές - από άποψης φυσικής κατάστασης - προσαρμογές. Συγκεκριμένα:


*αυξάνεται τόσο το μέγεθος όσο και ο αριθμός των μιτοχονδρίων που θεωρούνται για το σώμα μας κάτι σαν το εργοστάσιο παραγωγής της ενέργειας που τροφοδοτεί την εκτέλεση των λειτουργιών του.

*βελτιώνεται η κυκλοφορία του αίματος και μέσω αυτής και η ευχέρεια της μεταφοράς των λιπαρών οξέων προς τους μύες για να τους τροφοδοτήσουν με ενέργεια.

*αυξάνεται η ικανότητα του οργανισμού στο να αποσπά οξυγόνο από την ατμόσφαιρα και να το μεταφέρει στα κύτταρα για να επιτελεσθούν οι θεμελιώδεις μεταβολικές διαδικασίες.

Με δύο λόγια η τακτική σωματική άσκηση:

- μας παρέχει περισσότερη ενέργεια.

- βοηθά ώστε το αποθηκευμένο λίπος να είναι περισσότερο διαθέσιμο για καύση/παροχή ενέργειας.

- βοηθά ώστε το λίπος να καίγεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά.


Η τυχαία,χωρίς πρόγραμμα,αποσπασματική σωματική άσκηση δεν μας παρέχει τα οφέλη αυτά!

Συμπέρασμα

Επιδείξατε συνέπεια όσον αφορά τη σωματική άσκηση. Δημιουργήστε ένα πλάνο δράσης και μην παρεκκλίνετε σημαντικά απ'αυτό!
Χρήστος Στρογγύλης

-

No comments:

Post a Comment