14.10.10

ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ: ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΣΗ ΜΥΩΝ (1)


Η ταχύτητα των επαναλήψεων - ή τέμπο - είναι μια βασική παράμετρος της άσκησης με βάρη γιατί σχετίζεται άμεσα με τη τάση που αναπτύσσεται στους εμπλεκόμενους μύες, άρα και με το μέγεθός τους.

Δηλαδή όταν πάμε για υπερτροφία θα πρέπει να επιλέξουμε την κατάλληλη ταχύτητα των επαναλήψεων ή για να ακριβολογώ την κατάλληλη ταχύτητα των φάσεων τους.

Ομόκεντρη φάση μιας επανάληψης ονομάζεται η φάση κατά την οποία σηκώνουμε το βάρος.

Για παράδειγμα όταν κάνουμε πιέσεις στήθους το ομόκεντρο μέρος της επανάληψης είναι το σήκωμα του βάρους,δηλαδή η απομάκρυνσή του από το στήθος. Αυτή η φάση λέγεται και θετική. Κατά τη φάση αυτή προκαλείται βράχυνση του μυός - του μείζονος θωρακικού μυός εν προκειμένω.

Έκκεντρη,τώρα,φάση μιας επανάληψης είναι η φάση αυτή κατά την οποία χαμηλώνουμε το βάρος,προς το στήθος εν προκειμένω. Λέγεται και αρνητική φάση ή αρνητικό μέρος της επανάληψης.

Κατά την έκκεντρη φάση έχουμε επιμήκυνση του εμπλεκομένου μυός.

Η ταχύτητα που θα επιλέξουμε κατά τη διάρκεια των φάσεων των επαναλήψεων σχετίζεται με τους στόχους μας.

Αν π.χ. πάμε για μυϊκή υπερτροφία θα πρέπει να κρατήσουμε τους μύες κάτω από μέγιστη τάση, κι αυτό βέβαια σημαίνει χαμηλότερη ταχύτητα επαναλήψεων. Αν πάμε για  εκρηκτικότητα, η ταχύτητα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη.

Τέλος του 1ου μέρους


Να είστε υγιείς,αισιόδοξοι και πάντα με ένα χαμόγελο!Χρήστος Στρογγύλης
Φίλος και συνοδοιπόρος σας
No comments:

Post a Comment