24.6.09

ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ


Ρίξτε επίσης μια ματιά εδώ:


FITNESS/ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ: Ο ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΕ 60"


Ο γλυκαιμικός δείκτης κατατάσσει τους υδατάνθρακες με κριτήριο την ταχύτητα της ανόδου που προκαλούν στο σάκχαρο του αίματος.

Ο γλυκαιμικός δείκτης ,όμως ,είναι ένας απόλυτος αριθμός που χρησιμεύει σαν ποιοτικός δείκτης του τροφίμου.

Δεν μας λέει όλη την ιστορία γιατί δεν παίρνει υπόψη του τον παράγοντα ποσότητα.


Αυτόν ακριβώς το ρόλο έρχεται να παίξει το γλυκαιμικό φορτίο : συνδυάζει την ποιότητα με την ποσότητα του υδατάνθρακα και δίνεται από τον τύπο


ΓΦ=ΓΔ * ποσότητα/100


Το γλυκαιμικό φορτίο παίρνει υπόψη τόσο το μέγεθος της μερίδας όσο και την πυκνότητα της συγκεκριμένης τροφής σε υδατάνθρακες


Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM


No comments:

Post a Comment